.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث مفهوم كسر _ صفحه1 )

مفهوم كسر و مقايسه كسرها 

  اين عبارتها را كامل كنيد

 

1 )  نصف هر چيز از ربع آن ..............  است .

 

2 )  خمس هر چيز از ثلث آن .............. است .

 

3 )  هر چيز از ثلث آن .............. است .

 

4 )  دو ربع هر چيز با نصف آن .............. است .

 

5 )   ربع هر چيز  ..............  از نصف آن است .

 

6 ) ربع از خمس  .............. است .

 

7) يك سوم يعني   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوي و آن را به صورت   ..............  مي نويسيم.

 

8) سه پنجم يعني   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوي و آن را به صورت   ..............  مي نويسيم.

 


 

  علامت بزرگتر و كوچكتر يا مساوي بگذاريد

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

اين سوالها را جواب دهيد

 

1 ) ثلث اين عدد ها را بنويسيد .

 

     24

     3  

     27

     18

 

2 ) ربع اين عددها را بنويسيد .

 

     20

     16

     8  

     24

 

 

3 ) نصف اين عددها را بنويسيد .

 

     20

     40

     12

     2  


 

كدام جمله درست و كدام جمله نادرست است ؟

 

1) خمس هر چيز از ربع آن كوچكتر است.

2 ) نصف هر چيز از ثلث آن كوچكتر است.

3 ) ربع هر چيز از نصف آن كوجكتر است.

4 )  ثلث هر چيز از ربع آن بزرگتر است.

5 )  يك شبانه روز يك هفته است.

 

6 )  يك ساعت   يك شبانه روز است.

 

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد