.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث مفهوم كسر _ صفحه3 )

مفهوم كسر و مقايسه كسرها 

 سوالهاي تستي

 

1 ) نصف و ثلث عدد 18 به ترتيب چه عددهايي هستند؟

الف) 9 و 3                                        ج  ) 9 و 6

ب  ) 2 و 6                                        د  ) 2  و 3

 

2) چه كسري از شكل رنگي است ؟    

 

الف)             ب  )          ج  )                د  ) همه موارد   

                                   

  

3) كدام مورد زير نشانه 5 تا از خمس است؟

 

الف)              ب  ) 1             ج  )              د  ) دو مورد الف و ب

                                        

  

4) نيما 8 سال دارد . سن او ربع سن مادرش است . مادر نيما چند سال دارد ؟

الف) 40 سال                              ج  ) 28 سال

ب  ) 32 سال                               د  ) 18 سال

 

 

5) كدام يك از شكلهاي زير به قسمتهاي مساوي تقسيم شده است ؟

 

الف)                         ج  )

 

ب  )                                         د  )

 

 

6) كدام يك از كسرهاي زير "ربع" است ؟

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

                                    

7) چه كسري از شكل مقابل قرمز است ؟     

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  ) دو مورد ب و ج

 

 

 

8) آريا دو دوست دارد مي خواهد گردوهايش را  بين خودشان بطور مساوي تقسيم كند. به هر كدام چه كسري از گردو ها مي رسد ؟

الف)          ب  )                 ج  ) ثلث             د  ) دو مورد ب و ج

 

 

9) كدام علامت مناسب است ؟

 

الف)        ب  )            ج  )        د  )

 

 

10) كدام شكل زير نشان دهنده كسر  است ؟

 

الف)        ب  )           ج  )

                                     

 

 

11) چه كسري از مساحت مستطيل رنگي است ؟ 

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

 

 

12) يك روز .......... يك ماه است ؟

الف)          ب  )                 ج  )               د  ) هيچكدام

 

 

13) يك ربع ساعت چه كسري از ساعت است ؟

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

 

14) هر چيز را ........ آن چيز مي گويند؟

الف) نصف                                       ج  ) خمس

ب  ) ربع                                          د  ) ثلث

 

15) پولي 8 تومان است تمام پول چند تومان است ؟

الف) 80 تومان                                        ج  ) 64 تومان

ب  ) 1 تومان                                          د  ) 56 تومان

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد