.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري جرم _ صفحه1 )

كيلوگرم و گرم   

  اين عبارتها را كامل كنيد

 

1 )    2 كيلوگرم =  .............. گرم

 

2 )    5000 گرم = .............. كيلوگرم

 

3 )   4 كيلوگرم و 50 گرم = .............. گرم

 

4 )    1000 گرم = .............. نيم كيلو گرم

 

5 )    1كيلوگرم = .............. صدگرم

 

6 )    1 كيلوگرم = ..............  نيم كيلوگزم

 

7 )    4654 گرم = .............. كيلوگرم و .............. گرم

 

8 )    3 كيلوگرم = .............. نيم كيلوگرم

 

9 )    2 كيلو گرم و 4 گرم = .............. گرم

 

10)    5 كيلوگرم و 135 گرم = .............. گرم

 

11)   5008 گرم = .............. كيلوگرم و .............. گرم

 

12)   نيم كيلوگرم = .............. گرم

 

13)   دو نيم كيلوگرم و 500 گرم =  ..............  گرم 

 

14)    يك كيلوگرم = دوتا  .............. گرم

 

15)    2 كيلوگرم =  .............. صدگرم

 

16)    350 گرم و 650 گرم روي هم =  .............. كيلوگرم

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد