.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري جرم _ صفحه 3 )

كيلوگرم و گرم   

مسئله هاي زير را حل كنيد

 

1) جرم يك قوطي پر از روغن 5 كيلوگرم است اگر جرم روغن 4750 گرم باشد . جرم قوطي چقدر است ؟

 

 

 

2) مادر زهرا 2 كيلو و 500 گرم شيريني خريد . اگر مهمانها 1 كيلو و 250 گرم آنرا خورده باشند . چند گرم  شيريني باقي مانده است ؟

 

 

 

3) جرم نوزادي 450 گرم از 4 كيلو بيشتر است . جرم اين نوزاد چقدر است ؟

 

 

 

4 ) جرم كودكي با لباس 6 كيلو و 300 گرم است . اگر جرم لباس او 400 گرم باشد . جرم كودك چقدر است ؟

 

 

 

5) جرم يك پاكت پرتقال 3 كيلو و 200 گرم است . جرم پاكت سيب 500 گرم از جرم پاكت پرتقال سبكتر است . جرم پاكت سيب چقدر است ؟ چرم دو پاكت روي هم چقدر است ؟

 

 

 

6) جرم يك ظرف پر از پنير 1500 گرم است . اگر جرم ظرف خالي 250 گرم باشد . جرم پنير چند كيلوگرم و چند گرم است ؟

 

 

 

7 ) جرم يك كيلوگرم آهن بيشتر است يا جرم يك كيلو گرم پنبه ؟

 

8 ) جرم يك گربه 2475 گرم است جرم اين گربه چند كيلوگرم و چند گرم است ؟

 

 

 

9) يك هنداونه در يك كفه ترازو گذاشتيم و يك وزنه 3 كيلوگرمي در كف ديگر آن گذاشتيم . براي آنكه ترازو ميزان بايستد 2 وزنه 100 گرم در كفه اي كه هندوانه بود ، قرار داديم . وزن هندوانه چقدر است ؟

 

 

 

10) اگر جرم يك مداد 7 گرم باشد ، جرم سه مداد چقدر است ؟

 

 

 

11) سه وزنه كمتر از يك كيلوگرم نام ببر ؟

 

 

12) جرم نوزادي از 3 كيلوگرم 145 گرم كمتر است . جرم نوزاد چند كيلوگرم و چند گرم است ؟

 

 

13) جرم 4 بسته 250 گرمي كره چقدر ميشود ؟

 

 

14) جرم 3 بسته نيم كيلوئي پنير چقدر مي شود ؟

 

 

15) پدر 5 كيلوگرم و 500 گرم هلو و زردآلو خريده است . اگر جرم هلو 3 كيلو 800 گرم باشد . جرم زردآلو چقدر است ؟

 

 

16) جرم يك بسته شكر 450 گرم است . جرم 3 بسته شكر چقدر است ؟

 

 

17) مادر در سبد خريد خود 1 كيلوگرم سبزي و 2 كيوگرم خيار و يك بسته نيم كيلويي چاي دارد . جرم خريد هاي داخل سبد چقدر است ؟

 

 

 

 

18) مغازه دار براي اندازه گيري جرم يك جعبه پرتقال از 3 وزنه يك كيلوگرمي و يك وزنه 500 گرمي و دو وزنه 100 گرمي استفاده كرد . جرم اين جعبه پرتقال چقدر است ؟

 

 

 

19) مادر 1800 گرم شكر و 2100 گرم قند خريد ه است . او چند كيلوگرم قند و شكر خريده است ؟

 

 

20) در يك كارگاه نجاري از يك تنه درخت 8700 گرمي ، يك صندلي به جرم 5 كيلوگرم و 600 گرم ساختند . چه مقدار از چوب از تنه درخت موقع ساخت صندلي كم شده است ؟

 

 

 

21) جرم يك گلدان 75 گرم كمتر از 3 كيلوگرم است . جرم گلدان چقدر است ؟

 

 

22) جرم يك هندوانه 900 گرم از جرم يك خربزه با جرم 2 كيلوگرم و 200 گرم ، بيشتر است . جرم هندوانه چقدر است ؟

 

 

23) جرم ده بسته 100 گرمي كشمش چقدر است ؟

 

 

24) در يك كفه ترازو يك سنگ 2 كيلوگرمي و در كفه ديگر مقداري انگور و يك سنگ 150 گرمي باشد . و ترازو ميزان ايستاده باشد . جرم انگور چقدر است ؟

 

 

 

25) يك بسته چاي 500 گرم وزن دارد . چند بسته چاي يك كيلوگرم ميشود ؟

 

26) 6 بسته صدگرمي چاي داريم . چند بسته صدگرمي ديگر لازم است تا 1 كيلوگرم چاي داشته باشيم ؟

 

 

27) 1500 گرم چند نيم كيلوگرم است ؟

 

 

28) در يك كيسه 2 كيلوگرم عدس است . در كيسه دوم دو برابر كيسه اول عدس داريم و در كيسه سوم 4 برابر كيسه اول عدس داريم  . در اين سه كيسه روي هم چند كيلوگرم عدس است ؟

 

 

 

 

29) جرم يك جعبه قند 4 كيلوگرم است . اگر ما فقط سنگ هاي 500 گرمي داشته باشيم . براي اينكه ترازو ميزان بايستد به چند سنگ 500 گرمي نياز داريم ؟

 

 

30) چند قالب كره 250 گرمي مي شود ا كيلوگرم ؟

 

 

 

31) 4 بسته 25 گرمي و 5 بسته نيم كيلويي پنير و 4 كيلو و 600 گرم روغن روي هم چند گرم است ؟

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد