مقطع راهنمايي

* مبحث توان 

سر فصل مبحث توان 

توان چيست

محاسبه توان

قوانين ضرب اعداد توان دار

قواعد تقسیم توانها

ديگر قواعد  

·        هر عدد به توان صفر

·        چند بار به توان رساندن

·        توان منفی یک عدد

مدرس  آقاي يوسف داستان دانشجوي دانشگاه شريف 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد