قصه كودك

صداي عجيب

شب شده است ، بچه ها بايد بخوابند ولي انگار اتفاقي افتاده و آنها يك كمي ترسيدند ، يعني چي شده ؟

 

 

 

 

 

اين كوچولو يك صداي عجيبي شنيده . اين چه صدايي است

بياييد برويم از پنجره بيرون را نگاه كنيم

بگذار اين شاخه درخت را كنار بزنم

اينكه فقط يك جغد است كه آواز مي خواند 

اين دختر كوچولو فكر مي كند يك صداي عجيبي شنيده است

بگذار اين شاخه درخت را كنار بزنم

اي بابا ، اينا كه فقط دو تا گربه هستند كه با هم دعوا مي كنند

 

صفحه بعد

 

 

كتابخانه كودك

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد