قصه كودك

صداي عجيب _ صفحه دوم

اين پسر كوچولو فكر مي كند يك صداي عجيبي شنيده است

 

 

 

 

 

بگذار اين شاخه درخت را كنار بزنم

اون فقط يك روباه است كه دوستش را صدا مي كند

صداي جويدن يك چيزي مي آيد ، يعني اون چيه ؟ 

بگذار اين شاخه درخت را كنار بزنم

اون فقط يك جوجه تيغي است كه غذا مي خورد

ديگر نگران هيچ صدايي نباشيد و راحت بخوابيد

شب بخير

 

صفحه قبل

 

 

كتابخانه كودك

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد