جواب معماي قبلي چرخ ماشين يا چهار فصل  بود . 

عزيزاني كه پاسخ درست داده اند :

ترتيب اسامي بر اساس رسيدن ايميل هاست 

 

·          مهلا رشيديان 9 ساله از زاهدان

·          شايلين دباغ اسدالهي پور

·          حامد حلي ساز 14 ساله تهران

·          حميد عربي 13 ساله اهواز

·          فاطمه نجفي 8 ساله تهران

·          فائزه موذني 7 ساله از مشهد

·          پيام پارسا ؟ ساله از تورنتو كانادا

·          فاطمه جزايري 7 ساله از ؟

·          اميررضا مهجور 7 ساله قزوين

·          نوريه حيدري 12 ساله پاكستان

·          آرمان نوري 10 ساله از كرمانشاه

·          حامد علوي ؟ ساله ار ؟

·          تناز ستوده 14 ساله از تهران

·          رويا شفيعي 13 ساله از اتريش

·          اميرمحمد براتي 8 ساله از ؟

·          اميرحسين براتي 8 ساله از ؟

·          مليكا طالقاني 13 ساله از تهران

·          سميرا اسدي 6 ساله از تهران

·          تينا خوشگو 13 ساله از ؟

·          ابتسام اعرابي 11 ساله از آبادان

 

 

 

براي ديدن معماي قبلي كليك كنيد .

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است